www.kinderopvang.net

 

Sinds 1 januari 2005 is de Wet kinderopvang van kracht. De wet regelt wie welke kosten van de kinderopvang voor zijn rekening neemt en stelt regels voor de kwaliteit van de kinderopvang.

 

Uitgangspunt is dat kinderopvang een zaak is van ouders, werkgever(s) en overheid. U sluit zelf een overeenkomst af met het kinderdagverblijf.
U kunt in aanmerking komen voor een tegemoetkoming kosten kinderopvang van de rijksoverheid. Hoeveel kinderopvangtoeslag u krijgt, hangt af van uw inkomen en van het aantal kinderen dat naar de opvang gaat. (let op, de toeslag die u terug krijgt voor een 2de of volgend kind is gewoonlijk meer dan voor uw 1ste kindje)

 

De aanvraag moet door u zelf ingediend worden bij de belastingdienst. Stappen hiervoor:

 

  1. contract kinderopvang
  2. verzamel gegevens over uw (gezin)inkomen
  3. download het aanvraag programma van www.toeslagen.nl
  4. zorg ervoor dat het ingevulde formulier zes weken voor aanvang kinderopvang bij Belastingdienst/Toeslagen is

Op de website www.toeslagen.nl vindt u informatie over het aanvragen van kinderopvangtoeslag.