Doelstelling

 

Het primaire doel van de kinderopvang is ouders/verzorgers in de gelegenheid te stellen andere taken te vervullen. 
Kinderopvang is het bieden van goede verzorging, opvoeding, en het aanbieden van spel en ontwikkelingsmogelijkheden aan kinderen. Belangrijk voor ons hierbij is natuurlijk de tevredenheid van ouders.

 

Visie

 

Wij vinden dat kinderopvang een verlengstuk van de thuissituatie moet zijn, met extra mogelijkheden zoals het spelen met andere kinderen.
Wij bieden de kinderen veiligheid en geborgenheid in een vertrouwde omgeving, waarbij de kinderen de ruimte krijgen om zich te ontplooien.
Dit wordt bereikt door op een respectvolle, ontspannen manier met zowel kinderen, als ouders/verzorgers en personeel om te gaan. Wij sturen de kinderen in hun ontwikkeling, met name hun sociale omgang.
Wij gaan uit van de individuele behoefte van ieder kind en benaderen kinderen op een positieve manier zodat ze een positief zelfbeeld kunnen ontwikkelen, wat van belang is voor hun gevoel van eigenwaarde.
Per groep zijn er vaste leidsters aanwezig, zodat er een goede vertrouwens- en hechtheidrelatie met de kinderen wordt opgebouwd.
Gedurende de dag is er een vaste dagindeling. Dit is herkenbaar voor de kinderen en sluit aan bij de behoefte aan regelmaat en duidelijkheid. 
Voor dreumesen en peuters is er een vast schema van belang omdat de structuur die zo ontstaat het kind veiligheid biedt. Kinderen van deze leeftijd leren de volgorde van gebeurtenissen herkennen en krijgen daardoor greep op hun wereld.

 

Ieder kind heeft zijn eigen identiteit en mogelijkheden, waar leidsters hun benaderingswijze op aanpassen. Om dit alles goed te laten verlopen, wordt veel belang gehecht aan een goede afstemming tussen ouders en onze leidsters.
De breng - en haalgesprekken van iedere dag zijn hiervoor van groot belang.

 

Ons motto is, elk kind is uniek en wij zullen ze op een liefdevolle manier opvangen!!